Igas riigis on esindaja/d, kelle poole soovitame pöörduda:

LÄTI

Mara Svilane mara.svilane@gmail.com 

Juba lapsepõlvest olen tundnud vaimustust Sõna jõust, seepärast olen väga rõõmus võimaluse üle osa saada hääliku, rütmi ja hingamise saladustest koos Hamburgi seminari suurepäraste õppejõududega – õpin seal alates 2012. aastast. Minu igapäevaelu on seotud Riia Waldorfkooliga, kus töötan õpetajana selle algusest saadik 1993. aastal, praegu olen kooli direktor. Tihti osalen Balti õpetajate konverentsidel, olen nii tõlk kui lektor, juhin Läti Waldorfpedagoogika Ühendust. Kõik see on võimalik vaid minu pere toel.

EESTI

Külli Volmer kyllivolmer@gmail.com

Hariduselt filoloog, elukutselt pedagoog, sündinud 1966. a Viljandi linnas. 
1995. aastast alates tegev waldorfpedagoogikas, on olnud vene ja saksa keelte õpetaja, klassiõpetaja, 8-ndate klasside draamaepohhi juhendaja, waldorfseminari õppejõud. 
Kõnekujundust õppis 2008 – 2010 aastail Hamburgis, alates 2012. a Dornachis, kus esines kunstilise lõpukavaga 2018. a sügisel. On veendunud, et kõne algimpulsiks ei olnud inimese praktilise, vaid kunstilise eneseväljenduse vajadus. 
Abikaasa, täiskasvanud poeg.

Siiri Veensalu siiri.veensalu@gmail.com

Olen sündinud 1964 aastal Tallinnas. Õpetajana alustasin tööd 1995, kui mu tütred kooliealiseks sirgusid.  Kõnekujunduse- ja draamaõpetajaks õppisin Snellman – korkeakoulu’s Helsingis nii statsionaaris kui ka individuaalprogrammi alusel aastatel 1999 – 2009. Töötan sellel erialal mitmes waldorfkoolis siiani. Olen koolitanud täiskasvanuid erinevatelt elualadelt kõnekunsti ja esinemise vallas, osalenud erinevates lavaprojektides, pannud aluse mitmele lasteaiale ning aastatel 2001 – 2010 ka töötanud lasteaednikuna. 
Igas eluetapis on inimesel kõnega oma suhe. Seda on olnud ning jätkuvalt on väga huvitav kogeda ning õpetajana toetada, olgu see siis kõne pedagoogiline, teraapiline või kunstiline pool.

LEEDU

Indre Vaiciuniene vaiciuniene.indre@gmail.com

Olen Indre Vaičiūnienė. Waldorf-maailmapilt saabus minu ellu siis, kui sain emaks. Praegu õpivad poeg ja tütar waldorfkoolis, noorim poeg aga on viimast aastat waldorflasteaias, kus ka ise seitse aastat olen töötanud. 
2016. aastal eneseotsinguil Saksamaale sõites lõid mu silmad särama, kui kohtasin väikeses saksa linnakeses tähelepanuväärset naist, kes tutvustas mind kõnekujundusega. Ta rääkis mulle, kuidas ta töötab ning koos tegime mõned harjutused. See tekitas minus uudishimu ja imestust. Samal korral tutvusin veel ühe spetsialisti, Sibyllega, kes õhtuti korraldas täiskasvanute tegevust. Nende õhtute motoks oli Liikumine – Hingamine – Heli. Sellel reisil mõistsin, et tahan kõnet, kõne vaimu tundma õppida, tahan, et kõnekujunduse seminarid toimuksid Leedus. 2018. Aastal õnnestus mul unistus täita – Külli Volmer tuli Vilniusse koolitusi läbi viima.

Kristina Pacesiene kristina@lvmasociacija.lt

Sündisin 1969. a Kaunases.
Murdeeas tundsin tugevat soovi saada lasteaia kasvatajaks. Lõpetanud pedagoogilise instituudi, minu unistus täitus, minust sai kasvataja ning ma töötasin rõõmuga lasteaias. Samal ajal sündisid mulle kolm tütart, kasvatasin neid ja lõpetasin Vilniuse Ülikooli filoloogiateaduskonna. Tütarde sirgudes alustasin 2004. a tööd Kaunase Waldorfkoolis. Kõigepealt leedu keele õpetajana, siis klassiõpetajana ja täienduskoolituse organiseerijana. Olen üks Kaunase Waldorfkooli asutajaist, Leedu eurütmiakursuse kuraator, Leedu Waldorfkoolide Ühenduse juhatuse liige, waldorfõpetajate kursuste organisaator ja õppejõud. 
Ma mõtlen, et õige ja puhas inimkõne on nagu laul.