Head elava kõne sõbrad!

Balti waldorfkoolide  ja lasteaedade loos on kõnekujundus alati, rohkem või vähem teadvustatult, olemas olnud.

Meie balti initsiatiivgrupp valmistab ette järgmist sammu sellel teel – kaheaastast täienduskursust pedagoogilises kõnekujunduses.

Kohtumised toimuvad kord kuus, reedest pühapäevani. Töökeelteks oleksid saksa keel (tõlkega) ja kohalikud keeled: eesti, läti, leedu. 

  • Kursuse peamiseks sisuks on lapse arengu jälgimine – kuidas füüsilise arengu kõrval areneb kõne ning kuidas meie, lapsevanemad ja pedagoogid, saaksime seda protsessi soodustada.
  • Töös on lai valik kõneharjutusi, nii saksa keeles kui ka osalejate emakeeles.
  • Töös on rikkalik kogu suurepärastest kunstilistest tekstidest, eelkõige luulest. 
  • Töö oluliseks osaks on individuaalne harjutamine kursuseblokkide vahelisel ajal – Sinu isiklik panus kõneinimese äratamisse endas.
  • Saame lubada palju tööd ja samavõrra rõõmu enda tundmaõppimisel kõne vahendite abil. 

Millal alustame? Plaani kohaselt 2021. a sügisel.

Selle ajani tahame igas Balti riigis läbi viia tutvustavad kursuseblokid koos individuaalsete vestlustega. Selle ajani soovime ka hoida kontakti teiega, elava kõne sõprade ja potentsiaalsete osalejatega.

Kuidas meid leida?

Igas riigis on esindaja/d, kelle poole soovitame pöörduda:

EESTI – Külli Volmer kyllivolmer@gmail.com, Siiri Veensalu siiri.veensalu@gmail.com

LÄTI – Mara Svilane mara.svilane@gmail.com 

LEEDU – Indre Vaiciuniene vaiciuniene.indre@gmail.com, Kristina Pacesiene kristina@lvmasociacija.lt


Registreerimine