2021-2022 õppeaasta

25.-28. juuli  RÜTM, RÜTM, RÜTM / Värsiõpetuse alused; seitsmeaastakute rütm 


10.-12. september  KÕNE INIMESE ARENGUS / Salmid, sõrmemängud, peen- ja jämemotoorika

8.-10. oktoober  KÕNE INIMKONNA ARENGUS / Muinasjutud, müüdid, saagad 


5.-7. november KULTUURIEPOHHID / Loomislood, legendid, valmid

3.-5. detsember  KÕNEKOOR / Koorist individuaalse esituseni 


3.-7. jaanuar PULSS JA HINGAMINE / Retsitatsioon ja deklamatsioon; hingamisharjutused

4.-6. veebruar  TAHTEINIMENE KÕNES / Pulss ja hingamine: alliteratsioon

4.-6. märts PEAINIMENE KÕNES / Pulss ja hingamine: heksameeter

19.-23. aprill
 KÕNEKUJUNDUSE INIMESEÕPETUSLIKUD ALUSED / Mõttesalmid, ülistuslaulud


6.-8. mai AASTA KOKKUVÕTE / Esitlused, referaadid

Läbivad teemad:

– õpetaja kõnehooldus

– kõneharjutused

– kirjanduse liigid: eepika, lüürika, dramaatika