Žemiau rasite kontaktus žmonių, į kuriuos galite kreiptis infomacijos apie planuojamą Kalbos formavimo kursą.

Lietuvoje

Indrė Vaičiūnienė vaiciuniene.indre@gmail.com

Valdorfo pedagogika į mano gyvenimą atėjo man tapus mama. Šiuo metu auginu tris vaikus. Juos ugdau remdamasi šia pedagogika. 
2016 m. kelionės į Vokietiją metu, ieškant savęs, mano akys sužibo viename mažame Vokietijos mieste susipažinus su nuostabia moterimi, kuri man parodė, kas yra kalbos formavimas. Ji papasakojo apie savo darbą, drauge atlikome kelis pratimus, kurie sužadino smalsumą ir nuostabą. Tos pačios kelionės metu susipažinau ir su Sibile, kuri vedė vakarais suaugusiems kalbos formavimo užsiėmimus. Judesys, kvėpavimas, garsas buvo šių vakarų moto.
Šioje kelionėje supratau, kad noriu pažinti kalbą, pajusti jos dvasią, noriu, kad kalbos formavimo užsiėmimai vyktų Lietuvoje.
Ir 2018 m. man pavyko įgyvendinti šią svajonę – Külli Volmer atvyko į Lietuvą vesti pirmų kalbos formavimo užsiėmimų.

ir

Kristina Pačėsienė kristina@lvmasociacija.lt

Gimiau 1969 m. Kaune
Paauglystėje stipraus impulso vedina troškau būti darželio auklėtoja. Ja tapau baigusi pedagoginę mokyklą, ir su malonumu dirbau darželio auklėtoja. Auginau 3 dukras, baigiau VU filologijos studijas. Dukroms paaugus, nuo 2004 m., pradėjau dirbti Kauno Valdorfo mokykloje. Pradžioje lietuvių kalbos mokytoja, vėliau klasės mokytoja ir ugdymo proceso organizatore. Esu Kauno Valdorfo mokyklos viena iš steigėjų, euritmijos kurso Lietuvoje kuratorė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos valdybos narė, Valdorfo mokytojų kurso organizatorė ir lektorė.
Taisyklinga ir aiški žmogaus kalba prilygsta dainavimui.

Latvijoje

Mara Svilane mara.svilane@gmail.com 

Nuo pat vaikystės žavėjausi Žodžio jėga, todėl labai džiaugiuosi galimybe kartu tobulėti su nuostabiais Hamburgo seminaro, kuriame mokausi nuo 2012 m., mokytojais. Turiu galimybę užmegzti ryšį su garso, ritmo, kvėpavimo paslaptimi. Mano kasdienybė tampriai susijusi su Rygos Valdorfo mokykla, kurioje mokytoja dirbu nuo pat jos įkūrimo (1993 m.). Šiuo metu esu jos direktorė. Dažnai dalyvauju Valdorfo mokytojų konferencijose Baltijos šalyse, kaip vertėja ir lektorė. Taip pat vadovauju Latvijos Valdorfo pedagogikos asociacijai. Visa tai įmanoma tik dėl mano šeimos palaikymo.

Estijoje

Külli Volmer kyllivolmer@gmail.com

Gimiau 1966-aisiais nedideliame Estijos miestelyje Viljandi. Baigiau filologijos studijas ir pradėjau dirbti pedagoginį darbą. Nuo 1995 m. mano gyvenimas susijęs su Valdorfo pedagogika: dirbau rusų ir vokiečių kalbų mokytoja, klasės mokytoja, 8-toms klasėms vedžiau dramos periodus, dėstytojavau Valdorfo mokytojų seminare. 2008-20010 m. studijavau Kalbos formavimą Hamburge, o nuo 2012 m. tęsiau studijas Dornache. Ten pat 2018 metų rudenį dalyvavau parodomosiose meninės kalbos formavimo programose. 
Esu įsitikinusi, kad pirminiu kalbos impulsu buvo žmogaus kūrybinės prigimties savirealizacija. Esu žmona ir suaugusio sūnaus mama.

ir

Siiri Veensalu siiri.veensalu@gmail.com

Gimiau 1964 metais Taline. Kai mano dukros paaugo ir pradėjo eiti į mokyklą, 1995 metais pradėjau dirbti mokytoja. Esu profesionali dramos ir kalbos formavimo mokytoja. 1999-2009 m. specialybės mokiausi Helsinkyje, Snellman – Korkeakoulu mokykloje dieninėse studijose bei sudarytoje individualioje nuotolinėje programoje. Šiuo metu dramos ir kalbos formavimo mokytoja dirbu keliose Valdorfo mokyklose. Taip pat mokau įvairių profesijų suaugusiuosius kalbėjimo meno. Dalyvavau įvairiuose projektuose, susijusiuose su scenos menu. Buvau kelių darželių viena iš steigėjų  ir 2001 – 2010 m. dirbau auklėtoja. 
Kiekviename gyvenimo etape žmogus išgyvena savitus santykius su kalba. Dirbant mokytoja visada labai įdomu stebėti kalbos ir žmogaus santykį pedagoginėje, terapinėje ar meninėje raiškoje.