Pedagoginio Kalbos formavimo kursas

Dvejų metų trukmės pedagoginio Kalbos formavimo kursas vyks 2021-2023 metais Rygoje. 

Pirmaisiais metais numatyti:

  • 7 trumpieji savaitgalio susitikimai (nuo penktadienio vėlyvos popietės iki sekmadienio pietų);
  • 3 ilgieji susitikimai (4 -5 darbo dienos). Šie susitikimai planuojami mokyklinių atostogų metu.

Dalyvio mokestis – 800 EUR/metams  (10 susitikimų/metus).

Pagrindinė kurso kalba – rusų. Kviestinių lektorių paskaitos vyks vokiečių kalba ir jos bus verčiamos į lietuvių kalbą.

Kurso grupę sudarys estai, latviai ir lietuviai.

Pedagoginio Kalbos formavimo kurso organizacinė grupė bendradarbiauja su visose trijose Pabaltijo šalyse veikiančiomis organizacijomis, kurios organizuoja Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursus.

Kurso lektorėsKülli Volmer, Siiri Veensalu ir Mara Svilane. Daugiau apie jas rasite čia.
Ilguosiuose susitikimuose dalyvaus kviestiniai lektoriai iš Vokietijos ir Šveicarijos:

Sibylle Fiolka, Kalbos formavimo lektorė Viten Annen’o Valdorfo institute (Waldorfinstitut Witten Annen, Vokietija).

Angelika Strnad-Meier, Kalbos formavimo lektorė Hamburgo Valdorfo pedagogikos institute ( Waldorfseminar Hamburg, Vokietija).

Agnes Zehnter, Kalbos formavimo lektorė Terapijos ir meno antroposofinėje akademijoje Dornache (Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst, Šveicarija), „amwort” Kalbos formavimo programos vadovė, Kalbos formavimo mokymų tarptautinė koordinatorė Kalbėjimo ir muzikos menų skyriuje Gotheanume. Taip pat ji konsultuoja pedagoginio Kalbos formavimo kurso organizacinę grupę.

Pedagoginio Kalbos formavimo kurso tikslai. Kokie gebėjimai bus vystomi ir stiprinami šio kurso metu?

Kalba yra labai svarbi pedagogo darbo priemonė. Kurso dalyviai turės galimybę sąmoningiau suvokti savo kalbą. Praktinių užsimėmimų metu mokinsis pažinti ir valdyti savo kalbos organus, taisyklingai nukreipti kvėpavo srautą kalbėjimo metu, kalbos gestais sustiprinti kalbėjimo veiklą. Tai – pagrindiniai įgūdžiai, būtini sąmoningam vaikų ir paauglių kalbos raidos puoselėjimui.

Pedagoginis kursas reiškia, jog dalyviai:
  • susipažins su kalbos raida;
  • mokysis praktiškai dirbti su skirtinguose amžiaus tarpsniuose esančių žmonių kalba bei;
  • mokysis praktiškai palaikyti jų kalbos „gerovę”.