Akadēmiskais gads 2022-2023

25.-29. jūlijs RITMS, RITMS, RITMS – PROZĀ; SINTAKSE
9.-11. septembris
LIRIKA UN DRĀMA DZEJOĻOS PAR DABU
7.-9. oktobris
BALĀDES 1
4.-6. novembris
BALĀDES 2
2.-4. decembris
BIOGRĀFIJA
3.-7. janvāris
RUNA KĀ DIALOGS 1
3.-5. februāris
RUNA KĀ DIALOGS 2
3.-5. marts
HUMORS
14.-16. aprīlis
RUNAS MĀKSLA SKOLĀ (mācību programma)
5.-7. maijs
KURSA BEIGAS